preloader
01.
Номінація «Найкраще інтерв’ю»
Важливість
 • Тема інтерв’ю зачіпає інтереси значної частини суспільства або місцевої громади
 • Якщо це портретне інтерв’ю, особа, в якої беруть інтерв’ю, вартує уваги аудиторії з тих чи інших причин, то вони повинні бути зрозумілими і представленими в матеріалі
 • Чому ваше інтерв'ю з'явилось саме тепер і саме з цією людиною/людьми з цієї теми
 • Інтерв’ю стосується малодослідженої теми
Структурованість
 • Аудиторії чітко зрозуміла мета інтерв’ю та суть розмови, а також чому інтерв’юють саме цю, а не іншу особу
 • Інтерв'ю зрозуміло і логічно викладено
 • Розмова (як і її текстовий/аудіо/відео вигляд) послідовна та логічна
 • Питання журналіста/ки зрозумілі як герою/героїні, так і аудиторії
Управління розмовою
 • Журналіст/ка управляє розмовою, а не дозволяє героєві/героїні це робити
 • Журналіст/ка дає можливість висловитися герою/героїні, не домінує в розмові сам/сама
 • Журналіст/ка критичний/на (але не упереджений/на); він/вона знає тему і розуміє, що потрібно уточнити в героя/героїні чи з’ясувати додатково і з’ясовує
 • Інтерв'ю дає відповіді на запитання та уточнення
Динаміка та стиль
 • Інтерв’ю легко сприймається аудиторією, воно з акцентами, динамічне і змістовне
 • Інтерв'ю цікаво читати/слухати/дивитися
Етичність
 • Журналіст/ка не маніпулює у запитаннях, не нав’язує свою позицію та не є ангажованою стороною
 • Журналіст/ка у своєму матеріалі дотримується стандартів Кодексу етики українського журналіста, особливо:
  1. Пункт 2. Служіння інтересам влади чи засновників, а не суспільства, є порушенням етики журналіста
  2. Пункт 3. Журналіст має з повагою ставитися до приватного життя людини
  3. Пункт 4. Висвітлення судових процесів має бути неупередженим щодо звинувачених
  4. Пункт 8. Редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстівки, заголовки, відповідність відеоряду та текстового супроводу, тощо не повинні фальсифікувати зміст
  5. Пункт 9. Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного
  6. Пункт 10. Точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став об’єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано
  7. Пункт 11. Не допускається таке вибіркове цитування соціологічних досліджень, яке призводить до викривлення змісту
  8. Пункт 15. Ніхто не може бути дискримінований через свою стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання
  9. Пункт 18. Журналіст має бути особливо обережним при висвітленні питань, пов’язаних із дітьми
02.
Номінація «Найкращий репортаж»
Присутність
 • Журналіст/ка повинен/нна особисто бачити і чути те, про що він/вона пише або знімає, або розповідає. Зокрема ознайомитися принаймні з одним, а краще – кількома аспектами своєї історії шляхом безпосереднього зорового, або слухового контакту
 • Це не виключає можливості долучати свідків подій або явищ
 • Ваш репортаж про те, що ви чули або бачили
Ексклюзивність
 • Репортаж розкриває нові або додаткові, раніше невідомі, факти або аспекти події чи проблеми, які не були представлені в новинах
 • Ваш репортаж про щось нове, про що ніхто ще не розповідав
Контекст та підґрунтя
 • Історія репортажу зрозуміла аудиторії
 • Журналіст/ка вводить аудиторію в контекст події (за яких умов, причин, обставин ця подія виникла, розвивається) та розповідає її передісторію
 • З репортажу зрозуміло, що передувало і чому сталась подія
 • Аудиторії зрозуміло, чому ця історія важлива
Драматургія
 • Історія розповідається за допомогою драматургічних принципів (коли є зав’язка, кульмінація і розв’язка), що дозволяє тримати увагу аудиторії від початку до кінця матеріалу
 • Репортаж захопливий
Мова і стиль
 • Збережено баланс між суб’єктивним враженням автора/ки репортажу та представленими фактами
 • Пояснює просто складні речі, за необхідності, «розшифровує» терміни чи складні для розуміння слова
 • Мова яскрава, чутлива і толерантна (журналіст/ка вміло використовує усі мовні засоби як-от метафори, порівняння і т.д.), стилістика індивідуальна
Етичність
 • Журналіст/ка не маніпулює у запитаннях, не нав’язує свою позицію та не є ангажованою стороною
 • Журналіст/ка у своєму матеріалі дотримується стандартів Кодексу етики українського журналіста, особливо:
  1. Пункт 2. Служіння інтересам влади чи засновників, а не суспільства, є порушенням етики журналіста
  2. Пункт 3. Журналіст має з повагою ставитися до приватного життя людини
  3. Пункт 4. Висвітлення судових процесів має бути неупередженим щодо звинувачених
  4. Пункт 8. Редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстівки, заголовки, відповідність відеоряду та текстового супроводу, тощо не повинні фальсифікувати зміст
  5. Пункт 9. Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного
  6. Пункт 10. Точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став об’єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано
  7. Пункт 11. Не допускається таке вибіркове цитування соціологічних досліджень, яке призводить до викривлення змісту
  8. Пункт 15. Ніхто не може бути дискримінований через свою стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання
  9. Пункт 18. Журналіст має бути особливо обережним при висвітленні питань, пов’язаних із дітьми
03.
Номінація «Найкраще новинне висвітлення резонансної події»
Значущість/важливість/впливовість
 • Тема важлива і має значення для великої кількості людей в країні або в місцевій громаді
 • Викликає великий резонанс в суспільстві
 • Матеріал впливає на ситуацію
Достовірність
 • Чітке зазначення джерел кожного поданого факту
 • Чітка авторизація кожної наведеної думки
 • Джерела надійні і не анонімні
 • Джерела компетентні
 • Інформація підтверджена з кількох джерел, краще більше, ніж із двох
Точність та повнота
 • Кожен поданий факт відповідає реальності
 • Будь-яка думка цитується дослівно, не перекручується і не виривається з контексту
 • Матеріал містить відповіді на шість основних питань, які в англійській традиції позначаються як 5W+1H: Who? (Хто?), What? (Що?), When? (Коли?), Where? (Де?), Why? (Чому?), How? (Як?)
 • Матеріал містить бекграунд, тобто контекст та передісторію події, або додаткову інформацію, яка допомагає краще зрозуміти цю подію. Маніпуляції бекграундом неприпустимі
Розділення фактів та коментарів
 • Чітко позначений початок та кінець суб’єктивної думки
 • Відсутня оцінна лексика, лексика урочистого стилю
 • Відсутні безпідставні узагальнення
 • Журналіст не робить суб’єктивні висновки щодо подій та явищ
Дотримання балансу/неупередженість
 • Чітко викладені позиції всіх без винятку сторін конфлікту чи події
 • Сторони представляють свою позицію аргументовано
 • Форма подачі й хронометраж позицій сторін однакові (цитата-цитата; синхрон-синхрон)
 • Чітко озвучений факт відмови сторони конфлікту (якщо це трапляється) із обов’язковим наведенням причини відмови
 • У складній тематиці окрім позицій сторін наявний коментар незалежного/ої компетентного/ої у темі
Етичність
 • Журналіст/ка не маніпулює у запитаннях, не нав’язує свою позицію та не є ангажованою стороною
 • Журналіст/ка у своєму матеріалі дотримується стандартів Кодексу етики українського журналіста, особливо:
  1. Пункт 2. Служіння інтересам влади чи засновників, а не суспільства, є порушенням етики журналіста
  2. Пункт 3. Журналіст має з повагою ставитися до приватного життя людини
  3. Пункт 4. Висвітлення судових процесів має бути неупередженим щодо звинувачених
  4. Пункт 8. Редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстівки, заголовки, відповідність відеоряду та текстового супроводу, тощо не повинні фальсифікувати зміст
  5. Пункт 9. Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного
  6. Пункт 10. Точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став об’єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано
  7. Пункт 11. Не допускається таке вибіркове цитування соціологічних досліджень, яке призводить до викривлення змісту
  8. Пункт 15. Ніхто не може бути дискримінований через свою стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання
  9. Пункт 18. Журналіст має бути особливо обережним при висвітленні питань, пов’язаних із дітьми
04.
Номінація «Найкраща аналітика»
Актуальність та важливість теми/проблеми
 • Матеріал пояснює суть важливих та актуальних подій, соціальних явищ, феноменів; демонструє тенденції їх розвитку
 • АБО аргументовано критикує хибні/неефективні шляхи розвитку, хибні установки та орієнтири
 • АБО аналізує передовий досвід вирішення соціальних та політичних проблем
 • АБО аналізує передовий досвід, надаючи порівняльну характеристику з наявною в Україні ситуацією
Достатність фактажу та експертизи
 • Зібрано максимальну кількість фактів щодо теми/проблеми, яка аналізується. Є посилання на джерела інформації
 • Залучено достатню кількість експертів/ок для тлумачення фактів/даних/специфіки теми; Кваліфікація цих експертів/ок дозволяє їм це робити. Експерти/ки є нейтральними і не просувають позицію тієї чи іншої політичної сили чи бізнесу
Точність та достовірність даних
 • Усі дані ретельно перевірені та представлені точно і коректно (без маніпулятивних інтерпретацій та вибірковості)
 • Вказано джерела інформації усіх наведених даних. Перевірено надійність цих джерел
 • Соціологічні дослідження (особливо коли йдеться про вибори та виборчу тематику) представлені з вимогою законодавства, зокрема із зазначенням інформації про фірму, яка проводила дослідження, вибірку, географію, час, замовника/ці тощо
Аргументованість
 • Проблема розібрана на складові, представлена з різних боків
 • Усі факти та зібрані дані пояснені/розшифровані для аудиторії
 • Наведено логічні докази для обґрунтування проблеми, що піднімається в статті
 • Усі висновки/прогнози, до яких приходить автор/ка, підкріплені аргументами, що будуються на фактах, а не домислах
 • Журналіст/ка у своїх висновках доброчесний і спиратися в аргументах і висновках на озвучені в статті коментарі та оцінки, а не на власну точку зору
 • Журналіст/ка використовує стандарт балансу думок та повноту представлення фактів та інформації
Простота і доступність
 • Якою б не була складною тема, яку аналізує журналіст/ка, вона має бути максимально просто представлена і пояснена аудиторії без спотворення змісту
Етичність
 • Журналіст/ка не маніпулює у запитаннях, не нав’язує свою позицію та не є ангажованою стороною
 • Журналіст/ка у своєму матеріалі дотримується стандартів Кодексу етики українського журналіста, особливо:
  1. Пункт 2. Служіння інтересам влади чи засновників, а не суспільства, є порушенням етики журналіста
  2. Пункт 3. Журналіст має з повагою ставитися до приватного життя людини
  3. Пункт 4. Висвітлення судових процесів має бути неупередженим щодо звинувачених
  4. Пункт 8. Редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстівки, заголовки, відповідність відеоряду та текстового супроводу, тощо не повинні фальсифікувати зміст
  5. Пункт 9. Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного
  6. Пункт 10. Точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став об’єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано
  7. Пункт 11. Не допускається таке вибіркове цитування соціологічних досліджень, яке призводить до викривлення змісту
  8. Пункт 15. Ніхто не може бути дискримінований через свою стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання
  9. Пункт 18. Журналіст має бути особливо обережним при висвітленні питань, пов’язаних із дітьми
05.
Номінація «Найкраще розслідування»
Важливість теми
 • Тема розслідування зачіпає інтереси та впливає на життя значної частини українського суспільства або місцевої громади; розкриває суспільно значиму інформацію, яку намагаються приховати
Оригінальність та ексклюзивність
 • Дані зібрані, перевірені та проаналізовані журналістським колективом (не запозичені, не злив)
 • У матеріалі присутня оригінальність та новизна висвітлення теми, подачі фактів
Об’єктивність та незаангажованість
 • Журналіст/ка не займає жодну із сторін конфлікту, висловлювання журналіста/ки лише пояснюють гіпотезу та логіку розслідування, узагальнюють інформацію, АЛЕ не виражають ставлення журналіста/ки або редакції до об’єктів/суб’єктів розслідувань
 • Журналіст/ка не інтерпретує отримані дані на користь одного із фігурантів/ок розслідування чи на користь гіпотези
Джерела надійні та ідентифіковані
 • Використано не менше трьох джерел інформації для перевірки даних
 • Викладені у розслідуванні факти мають посилання на ідентифіковані джерела інформації, використання анонімних джерел умотивоване необхідністю їх захисту
Достатньо фактажу та експертизи
 • Наведено необхідну та достатню кількість фактів для підтвердження гіпотези. Необхідність та достатність передбачають, що виявлені нові факти не можуть цю гіпотезу спростувати;
 • Залучено достатню кількість експертів/ок для тлумачення фактів/даних/специфіки теми. Кваліфікація цих експертів/ок дозволяє їм це робити. Експерти/ки не займають позицію однієї із сторін конфлікту.
Етичність
 • Журналіст/ка не маніпулює у запитаннях, не нав’язує свою позицію та не є ангажованою стороною
 • Журналіст/ка у своєму матеріалі дотримується стандартів Кодексу етики українського журналіста, особливо:
  1. Пункт 2. Служіння інтересам влади чи засновників, а не суспільства, є порушенням етики журналіста
  2. Пункт 3. Журналіст має з повагою ставитися до приватного життя людини
  3. Пункт 4. Висвітлення судових процесів має бути неупередженим щодо звинувачених
  4. Пункт 8. Редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстівки, заголовки, відповідність відеоряду та текстового супроводу, тощо не повинні фальсифікувати зміст
  5. Пункт 9. Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного
  6. Пункт 10. Точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став об’єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано
  7. Пункт 11. Не допускається таке вибіркове цитування соціологічних досліджень, яке призводить до викривлення змісту
  8. Пункт 15. Ніхто не може бути дискримінований через свою стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання
  9. Пункт 18. Журналіст має бути особливо обережним при висвітленні питань, пов’язаних із дітьми
06.
Номінація «Найкраща публіцистика»
Суспільна позиція/небайдужість
 • Реакція на гострі соціальні, політичні чи інші проблеми
 • Відкрита авторська позиція з важливих суспільно-політичних проблем
 • Авторська позиція є доброчесною (не захищає позицію близької політичної сили, медіавласника тощо)
 • Журналіст/ка не обов’язково має бути емоційно включений/на у конфлікт чи важливу суспільну подію, але його/її текст має містити саме таку включеність у суспільно-важливі проблеми(наприклад, добором фактів, аргументів, коментарів, позицій – де журналіст/ка лиш сторонній спостерігач/ка)
Соціальна значущість теми
 • Піднімаються важливі проблеми/теми, які зачіпають значну частину суспільства або місцевої громади, можуть впивати на майбутнє регіону/країни/світу
 • Відсутність конфлікту інтересів
 • Впливовість матеріалу на зміну ситуації або поглядів аудиторії/суспільства щодо важливої події
Аргументованість та особливий ракурс
 • Усі суб’єктивні висновки та оцінки журналіста/ки достатньо аргументовані
 • Матеріал не містить безпідставних звинувачень чи образ
 • Журналіст/ка представляє тему/проблему з особливого/несподіваного ракурсу
Розуміння предмету
 • Журналіст/ка добре поінформований/а про проблему або тему, щодо якої висловлюється
 • Журналіст/ка володіє найсвіжішою (найважливішою) до озвученої теми інформацією, як правило, реагує на інформаційний привід або резонансну подію
Мова і стиль
 • Зрозумілий і доступний формат викладу, логічність і завершеність тексту
 • Мова яскрава, чутлива і толерантна (журналіст/ка вміло використовує усі мовні засоби як-от метафори, порівняння і т.д.), стилістика індивідуальна
Етичність
 • Журналіст/ка не маніпулює у запитаннях, не нав’язує свою позицію та не є ангажованою стороною
 • Журналіст/ка у своєму матеріалі дотримується стандартів Кодексу етики українського журналіста, особливо:
  1. Пункт 2. Служіння інтересам влади чи засновників, а не суспільства, є порушенням етики журналіста
  2. Пункт 3. Журналіст має з повагою ставитися до приватного життя людини
  3. Пункт 4. Висвітлення судових процесів має бути неупередженим щодо звинувачених
  4. Пункт 8. Редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстівки, заголовки, відповідність відеоряду та текстового супроводу, тощо не повинні фальсифікувати зміст
  5. Пункт 9. Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного
  6. Пункт 10. Точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став об’єктом журналістської критики, мають бути представлені збалансовано
  7. Пункт 11. Не допускається таке вибіркове цитування соціологічних досліджень, яке призводить до викривлення змісту
  8. Пункт 15. Ніхто не може бути дискримінований через свою стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичні уподобання
  9. Пункт 18. Журналіст має бути особливо обережним при висвітленні питань, пов’язаних із дітьми
07.
Спецномінація "Пояснювальна журналістика в часи пандемії"
Спеціальна номінація створена Наглядовою радою конкурсу для того, щоб звернути увагу на тему Covid-19, яка подана у форматі «пояснювальної журналістики».
 • мета журналістського матеріалу - пояснення певних явищ у суспільстві, з використанням фактів чи коротких коментарів про подію/явище
 • актуальність,
 • неупередженість,
 • об’єктивність,
 • факти,
 • спрощена мова без складних конструкцій, визначень та термінів,
 • адаптація складних понять зрозумілою мовою,
 • візуалізація складних даних,
 • хронологія.

До спеціальної номінації «Пояснювальна журналістика в часи пандемії» може бути поданий той самий матеріал, що й до однієї з основних шести номінацій «Честь Професії». Також можна подавати матеріал виключно в цю спеціальну номінацію.

ВАЖЛИВО! Кількість матеріалів одного автора, поданих до спеціальної номінації, не може перевищувати ТРЬОХ.

08.
Спецномінація "Експерт-знахідка"
Спеціальна номінація «Експерт-знахідка» створена платформою «HelpSMI - експерти онлайн» для того, щоб спонукати журналістів звертати увагу на компетентних знавців, які не обов'язково є публічними і загальновизнаними лідерами думок, проте мають хорошу експертизу і досвід, а також внутрішнє прагнення ділитися цим із суспільством. Це сприяє насиченню українського інформаційного простору якісними медійними матеріалами, демократизації журналістики, робить свій внесок у боротьбу із плагіатом.
 • «новизна» експерта (ви відшукали його/її, відкрили його/її для себе у 2020 році, не є відомою всім і широко цитованою персоною, але демонструє фаховість і ґрунтовність, про що свідчить наданий коментар);
 • «важкодоступність» експерта (з людиною не так просто поговорити: наприклад, вона відсутня у соціальних мережах і ви зв'язувалися з нею через стаціонарний телефон організації, чи знайомі передали вам його/її контактний номер; людина належить до старшої вікової групи чи доволі замкненої в Україні наукової спільноти; можливо, експерт працює не у столичній установі, а в невеликому містечку, але вражає своїми знаннями і має цінну для читача інформацію);
 • якість, ґрунтовність, глибина наданого коментаря, значення наданої експертом інформації для розкриття заявленої теми;
 • цікавість і актуальність теми матеріалу із коментарем для суспільства;
 • перспективи експертизи людини для журналістики (разова чи багаторазова у вас із нею співпраця? можливість багаторазової співпраці).

До спеціальної номінації можна подати той самий матеріал, що й до однієї з основних номінацій «Честь Професії». Подавати матеріал також можна виключно в цю спеціальну номінацію.

ВАЖЛИВО! Один журналіст/-ка подає лише ОДИН матеріал у спецномінацію «Експерт-знахідка», але можна подати посилання на декілька статей, де один і той самий експерт/-ка висловлюється з різних питань в одній галузі, і можна прослідкувати, що співпраця склалася, і експерт/-ка дійсно фахівець/-чиня.

09.
Спецномінація "Найкращий матеріал на тему дотримання професійних стандартів, журналістської етики та саморегуляції"
Спеціальна номінація створена Комісією з журналістської етики для заохочення публікації журналістських робіт, що сприятимуть зростанню рівня медіаграмотності та критичного мислення в суспільстві, протидії дезінформації, прозорості медіавласності, спонукатимуть дотриманню професійних, етичних стандартів українськими журналістами та розвитку саморегуляції.
 • відповідність темі номінації;
 • повнота розкриття теми дотримання професійних стандартів, журналістської етики, саморегуляції;
 • актуальність;
 • цікавий та доступний для розуміння аудиторії формат.

До спеціальної номінації «Найкращий матеріал на тему дотримання професійних стандартів, журналістської етики та саморегуляції» може бути поданий той самий матеріал, що й до однієї з основних шести номінацій «Честь Професії». Також можна подавати матеріал виключно в цю спеціальну номінацію.

ВАЖЛИВО! Кількість матеріалів одного автора, поданих до спеціальної номінації, не може перевищувати ТРЬОХ.

10.
Спецномінація “Найкращий журналістський експеримент”
Переможцем спеціальної номінації стане сміливий та незвичний журналістський матеріал-експеримент, абсолютно новий для медіа або редакції, в якому був опублікований. Завдяки цій спеціальній нагороді організатори хочуть звернути увагу на важливий момент існування медіа – його безперервний розвиток. А також – заохотити журналістів спробувати нові формати, теми, рубрики, форми подачі, нові поєднання жанрів і стилів, незвичні для вашого медіа.
 • відповідність темі спецномінації;
 • цікавий та сміливий формат;
 • креативність;
 • зрозумілість, майстерність пояснення;
 • логічність, актуальність, аргументованість, виявлення причинно-наслідкових зв'язків;
 • тема глибоко розроблена і розкрита з професійної точки зору з дотриманням професійних стандартів;
 • матеріали, подані на цю номінацію, можуть відноситися до будь-якого жанру журналістики.

ОБОВ'ЯЗКОВО! У полі «Мотивація/аргументація участі у конкурсі» вказати в чому саме полягає суть журналістського експерименту, що нового ви зробили для своєї редакції/медіа та що з того вийшло (продовжуєте проєкт чи вже закінчили).

До спеціальної номінації «Найкращий журналістський експеримент» може бути поданий той самий матеріал, що й до однієї з основних шести номінацій «Честь Професії». Також можна подавати матеріал винятково в цю спеціальну номінацію.

ВАЖЛИВО! Кількість матеріалів одного автора, поданих до спеціальної номінації, не може перевищувати ТРЬОХ.